Υπηρεσίες

 

Poster παρουσίασης Εργαστηρίου

 Α. Δράσεις ενημέρωσης

Β. Το εργαστήριο αναλαμβάνει μελέτες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης ιατρείων, Φυσικοθεραπευτηρίων, κλπ.
 

 

 

Γ. Το εργαστήριο αναλαμβάνει μετρήσεις και μελέτες επιπέδων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από :

_narda_srm3000

 1. Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε
     α. Ιατρεία, Φυσικοθεραπευτήρια, κλπ
     β. Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς. Ιδρύματα,
     γ. Κατοικίες, χωρους εργασίας, κλπ
 2. Κεραίες Υψηλής Τάσης
 3. Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας (Εξοπλισμός-1, Εξοπλισμός-2)
 4. Τεχνική υποστήριξη σε νομικές διεκδικήσεις όταν καταγράφεται υπέρβαση ορίων
 5. Παρέμβαση στην κοινότητα με ενήμέρωση, διαλέξεις, συζητήσεις από ειδικούς υπό την εποπτεία ιατρού Εργασίας και Κοινωνικού Λειτουργού

 

Δ. Το εργαστήριο αναλαμβάνει μετρήσεις και μελέτες επιπέδων Ραδιενέργειας από (Εξοπλισμός 3):

 

InSpector™ 1000 Digital Hand-Held Multichannel Analyzer

 1. Ποιοτικούς ελέγχους που αφορούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες από Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε (Εξοπλισμός-4):
  α. Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ιατρείς,  διαγνωστικά κέντρα, κλπ
  β. Ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κλπ
  γ. Κατοικίες, χωρους εργασίας, κλπ

           δ. Θερμές/ιαματικές πηγές 

           ε. Χώρους ταφής απορριμάτων

       2. Τεχνική υποστήριξη σε νομικές διεκδικήσεις όταν καταγράφεται υπέρβαση ορίων

       3. Νομική υποστήριξη απο εξειδικευμένους Νομικούς σε θέματα υπερβάσεων περιβαλλοντικών δεικτών

Barracuda Dose Detector

Δ. Το εργαστήριο αναλαμβάνει να οργανώσει και να υλοποιήσει ερευνητικές και κλινικές μελέτες


Ε.
Το εργαστήριο προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε θέματα που αφορούν Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό

 

ΣΤ. Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στο χώρο των προσομοιώσεων και γενικότερα της Υπολογιστικής Ιατρικής πραγματοποιώντας ερευνητικές μελέτες In-Silico

 

 

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 843634