Προσωπικό

                                                                    

 

Διευθυντής

 1. Δρ. Κων/νος Κουτσογιάννης (Medical Physics-Electrophysiology-Computational Intelligence)

Μέλη ΔΕΠ

      1. Δρ Τριανταφύλλου Βασίλειος, Καθηγητής (Informatics Engineering, Social Networks, E-Goverment)

      2. Δρ Ματζάρογλου Χάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Orthopaedics-Surgery)

      3. Δρ Δήμητρα Μακρυνιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Optics & Optometry)

      4. Dr Dorina Popovici, Professor Emeritus (Electrical Engineering)

      5. Dr Kamel Jabreen, Clinical Assistant Professor (Machine Learning, Big Data)

 Μεταδιδάκτορες Συνεργάτες (Post Doc)

 1. Δρ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος (Non-ionizing radiation Protection)
 2. Δρ. Δρ. Μεσσάρης Γεράσιμος (Analytical Modelling)
 3. Δρ Ιωάννης Πολύζος (Physicist-Laser Safety)
 4. Δρ Ισίδωρος Περρίκος (Deep Learning, Emotion Recognition)
 5. Δρ Φωτεινή Γριβοκωστοπούλου (Intelligent Educational Systems)
 6. Dr. Eman Alkholy (Natural Language Processing)

Υποψηφιοι Διδάκτορες (PhD students)

 1. Ιωάννης Βασιλακάκης MSc (NeuroInformatics-Artificial Intelligence)
 2. Βασίλειος Κανελλόπουλος MSc (Health Physics - Environmental Pollution)
 3. Λαμπρινή Χασάπη MSc (Medical Informatics-Deep Learning)
 4. Μαρία-Κωνσταντίνα Χασάπη MSc (Medical Informatics-Big Data)
 5. Αθηνά Kανελλακοπούλου MSc (Health Care Burn Out & Informatics)
 6. Μαρία Αδαμοπούλου MSc (Human tissue and Radiation interaction)
 7. Ιωάννα Μίχου MSc (Medical Error & Health Care Management)
 8. Διονυσία Χρυσανθακοπούλου (Electrophysiology for Spinal Cord Rehabilitation)
 9. Σαββίνα Μαριέτου MSc (CyberSecurity in Health Care Systems)
 10. Αρχοντούλα Αλεξοπούλου MSc (Brain-Computer Interaction, Autism)
 11. Ζαχαρούλα Στούφη MSc (Stochastic and A.I. approximations in Healthcare)
 

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 843629