Πυθαγόρας
 
 
 
 

Πεδίο Έρευνας

 • Τα Ευφυή Υβριδικά Συστήματα αποτελούν μια συνεχώς εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη τεχνική αντιμετώπισης προβλημάτων εξαγωγής γνώσης

 • Συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των Έμπειρων Συστημάτων (Ε.Σ.), των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (Τ.Ν.Δ.), των Γενετικών/Εξελικτικών Αλγορίθμων (Γ.Α. / Ε.Α.), της Ασαφούς Λογικής (Α.Λ.) και του Περιπτωσιακού Συλλογισμού (Π.Σ.)

Σκοπιμότητα

 • Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών έχει μεγάλη εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη Ευφυών Αλγορίθμων/Μεθόδων, που βασίζονται στις τεχνολογίες:
  – Έμπειρων Συστημάτων (Ε.Σ.), Ασαφούς Λογικής (Α.Λ.), Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (Τ.Ν.Δ.), Γενετικών/Εξελικτικών Αλγορίθμων (Γ.Α./Ε.Α.) και Yβριδικών Aλγορίθμων/Mεθόδων

 • Οι αλγόριθμοι/μέθοδοι αυτοί/αυτές έχουν αξιολογηθεί τόσο με τεχνητά δεδομένα όσο και με δεδομένα από προβλήματα του πραγματικού κόσμου, όπως:
  – αναγνώριση συστήματος, πρόβλεψη οικονομικών χρονοσειρών, μοντελοποίηση και πρόβλεψη βιομαγνητικών σημάτων, εξαγωγή πληροφορίας από σειρές δεδομένων ή από το διαδίκτυο, διάγνωση ασθενειών και ηλεκτρονική μάθηση/διδασκαλία

Στόχος

Αντικείμενο του έργου είναι ο συντονιασμός της έρευνας των επιμέρους ερευνητικών ομάδων στην ανάπτυξη νέων πιο αποδοτικών Ευφυών Αλγορίθμων/Μεθόδων, η εμβάθυνση σε αυτή την έρευνα, η εστίαση σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής και η ενίσχυση των νέων υποομάδων που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι νέοι επιστήμονες στα άλλα Ιδρύματα

Καινοτομία

Το έργο καινοτομεί στην συνδυασμένη εφαρμογή αλγορίθμων βελτιστοποίησης δύσκολων προβλημάτων μεγάλης κλίμακας όπως οι Γενετικοί / Εξελικτικοί Αλγόριθμοι με δυνατότητα σύγκλισης σε συνολικό ελάχιστο για την περαιτέρω βελτίωση της εξαχθείσας αναπαράστασης γνώσης

Μεθοδολογία

 • Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Προηγμένων Ευφυών Υβριδικών Μοντέλων, Αλγορίθμων και Μεθόδων

 • Πειραματική Μελέτη και Αξιολόγηση Ευφυών Υβριδικών Μοντέλων, Αλγορίθμων και Μεθόδων

 • Εξαγωγή Τελικών Συμπερασμάτων – Αποτίμηση Έργου – Διάδοση Επιστημονικών / Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δεδομένα

Χρονοσειρές οικονομικών δεδομένων, Βιομαγνητικά σήματα, Ιατρικά δεδομένα, Δεδομένα από συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας, Δεδομένα από καταγραφή συμπεριφοράς χρηστών του διαδικτύου

Αποτελέσματα

Οι Ευφυείς Υβριδικοί Αλγόριθμοι που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των Έμπειρων Συστημάτων, των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, των Γενετικών/Εξελικτικών Αλγορίθμων και της Ασαφούς Λογικής. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου είναι ιδιαίτερα ενθαρρύντικά

Εφαρμογές των Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση συστήματος, πρόβλεψη οικονομικών χρονοσειρών, μοντελοποίηση και πρόβλεψη βιομαγνητικών σημάτων, εξαγωγή πληροφορίας από σειρές δεδομένων ή από το διαδίκτυο, διάγνωση ασθενειών, ηλεκτρονική μάθηση/διδασκαλία

 

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 843630